top of page

Děti a cizí jazyky

Děti, jsou jak houba. Tak snadno se jim věci učí, často říkáme. Jenže, ony se neučí, ony to prostě jen přijímají a vstřebávají. Naprosto vše. Slavná italská pedagožka Maria Montessori tuto dětskou vlastnost pojmenovala absorbující myslí, kterou děti disponují do 6ti let věku. Bez jakékoli námahy absorbují vše, všemi smysly a naprosto naplno. Jazyk není vyjímkou. Proto je více než vhodné představit i těm nejmenším dětem cizí jazyk. Vstřebají ho do sebe s naprostou samozřejmostí!

 

Web Děti a cizí jazyky je pro všechny rodiče, pedagogy a nadšence, kteří mají zájem dětem představit cizí jazyk v útlém věku a hledají inspiraci, triky a tipy.

Děti, jsou jak houba. Tak snadno se jim věci učí, často říkáme. Jenže, ony se neučí, ony to prostě jen přijímají a vstřebávají. Naprosto vše. Slavná italská pedagožka Maria Montessori tuto dětskou vlastnost pojmenovala absorbující myslí, kterou děti disponují do 6ti let věku. Bez jakékoli námahy absorbují vše, všemi smysly a naprosto naplno. Jazyk není vyjímkou. Proto je více než vhodné představit i těm nejmenším dětem cizí jazyk. Vstřebají ho do sebe s naprostou samozřejmostí!


Web Děti a cizí jazyky je pro všechny rodiče, pedagogy a nadšence, kteří mají zájem dětem představit cizí jazyk v útlém věku a hledají inspiraci, triky a tipy.

Domů: Welcome
hintergrundbild-karte_edited.jpg

Jak na to

Nejdůležitější, ale vlastně také nejtěžší, je se rozhodnout. Zní to trochu jako klišé, ale je to prostě tak. Začněte tím, že si prostě řeknete: "jó, jdu do toho!" Zvolte si takový jazyk, který dobře ovládáte. To vám značně usnadní cestu. I když rovnou vás musím upozornit, že jazykové seběvědomí bude na této cestě tu a tam otřeseno. Protože dětský slovník je velmi odlišný od toho, jakým se bavíme my dospělí. Copak v běžné mluvě používáme slova jako: okovat, krtinec nebo vemínko?  A v dětských knížkách a písničkách je celá řada takovýchto parádních výrazů. Nejen proto mluvíme naším rodným jazykem tak dobře.


Nejdůležitější pravidla uvedu hned na začátek:

  1. Nepřekládejte.

  2. Nepoužívejte izolovaná slova.

Jasně, děti na začátku nebudou rozumět, ale copak vám malé miminko rozumí, když na něj mluvíte svým rodným jazykem? To, že se narodilo českým rodičům neznamená, že jim hned rozumí, i ono samo se teprve učí češtině porozumět. Nejdříve rozumí pár výrazům, později více. Pro ilustraci uvedu, že dvouleté dítě rozumí cca 50% tomu, co říkáte, tříleté již 75% a čtyřleťáci již rozumí v zásadě všemu.

Malé děti nejdříve rozumí jen pár výrazům ve větě a postupně rozumějí více a více, až rozumí všem slovům ve větě. To ale neznamená, že předtím nechápou její význam. Chytí se díky tomu, co už znají. V cizím jazyce je to stejné. Nejdříve nebudou znát nic a postupně budou tyto své znalosti prohlubovat. Děti se tím netrápí tak jako my. Tak se tím také netrapte, buďte jen trpěliví, ale důslední a nepřekládejte. Když budete překládat, dítě si počká na váš překlad, bude vědět, že přijde a nebude se zbytečně namáhat. Cizí slova prostě jen budou proplouvat jeho myslí a zachyceno v ní bude pomálu. Zkuste si to sami na sobě: koukáte na film v cizím jazyce, který tak nějak ovládáte. A film je s titulky. Na ty titulky se zkrátka budete dívat, je vám příjemné, že celému obsahu rozumíte. Pochytíte něco z poslechu, ale konečný význam vám dají titulky. Kdežto když je tam nebudete mít, musíte se sami namáhat. Je to těžké, né že ne. Ale po pár filmech, už vám to tak nepřijde. S dětmi je to stejné. Ale to že jim budete takto překládat jim vlastně prokazujete medvědí službu. Proto nepřekládejte, vydržte, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Metoda izolovaného překladu ( ve smyslu pes = a dog), kterou jsme se pravděpodobně učili jazyky my všichni, je již dávno překonaná. Dětský mozek, který je až do 6ti let vybaven absorbující myslí, do sebe vstřebává naprosto vše, co vnímá. Jazyky nejsou výjimkou. Proto na děti mluvme v celých větách, gramaticky správně a s bohatým slovníkem. (Tedy například: "Look, this is a dog." nebo "Do you know the dogs bark?")

Čtěte společně knížky. Pro začátek si pořiďte nějaké fajn knížky ve vašem jazyce. Důležité je, aby byly dobře a zřetelně ilustrované. Znáte takové ty obrázky, kdy na to pět minut koukáte a nepoznáte, zda je to kráva nebo ovce, tak ty přesně ne. Ilustrace doprovází text, dává mu význam. Malé dítě se nikdy nekouká na písmenka v knížce, vnímá váš hlas a spojuje si jej s obrázkem, proto kladu tak velký důraz na jasnou a významu plnou ilustraci. Textu by mělo být v knížce na začátku pomálu. Nejdříve třeba jen jedno slovo nebo jedna velmi jednoduchá věta. A postupem času objem vět postupně navyšovat. Důležitý je také váš přednes, vaše zapálení. Nemluvím o perfektní jazykové výslovnosti a intonaci, mluvím o jednoduchém přednesu srdcem. Když to bude bavit vás, zaručeně to bude bavit i vaše dítě.

Říkejte říkadla a rýmovačky. Příjemný rytmus s rýmem vzbudí v dítěti zájem a uvidíte, že po pár opakování je začne říkat s vámi. Nejdříve bude třeba jen říkat konečný rým a postupně vás bude třeba doplňovat, když uděláte v říkance krátkou pauzu. Říkadla jsou u dětí velmi oblíbená, rádi si je říkají, opakují. Jsou pomalá, je dobře slyšet každá hláska, rým napovídá, jaké slovo bude následovat a rytmizace pomáhá zapamatování. Narozdíl od písniček se žádné slovo neztratí v melodii.

Zpívejte dětem. Malým miminkům přeci tak rádi zpíváme, tak jim zazpívejte svoji oblíbenou písničku. Nemusí být nutně hned dětská. Ale i ty dětské jsou krásné a chytlavé. A po nějaké době můžete stejně jako u říkanek určité slovo vynechat, postupně jej dítě začne doplňovat samo.


Hrajte s nimi hry. S miminkami se dá hrát hra na schovávanou, batolata mají rády hry typu Vařila myšička, trošku starší děti zas milují deskovky. Variant je nespočet.

Více se můžete dozvědět na úvodním webináři

Webináře a workshopy

Nabušený úvodní webinář - Jak začít s výukou cizího jazyka 

2 x do roka zdarma  nebo hned za symbolickou cenu 

Webinář je určen všem rodičům, kteří chtějí začít představovat cizí jazyk svým dětem  a chtějí se dozvědět, jak nejlépe na to. 

Cena: 150 Kč

Workshop Jak na cizí jazyky doma

středa 4.10. 2023, od 19.00 hod. zaměřený na děti 3 - 6 let

středa 18.10. 2023, od 19.00 hod. zaměřený na děti 0 - 3 roky

Cena za jeden workshop  950 Kč  

Tento workshop vám ukáže krok za krokem, jak začít s cizími jazyky u vás doma a hlavně, jak je rozvíjet dál.

Domů: Courses

Kurz Anglické aktivity na doma

Angličtina s rodiči pro děti 0 - 3 roky a 3 - 6 let

Aktivity jsou zaměřené na děti dle věku: 0-3 roky a 3-6 let a jsou vybírány tak, aby děti bavily a angličtina jim byla představována rodiči hravou a přirozenou formou. Tedy žádný drill ani klasické učení, ale představování jazyka probíhá hodně podobně jako v mateřštině, v kontextu, vycházející z běžného života a toho, co děti už znají.

Jak to vypadá? 
Každý týden v úterý v Google classroom najdete balíček aktivit na daný týden. Aktivity jsou tři až čtyři. 
Jedna aktivita se vždy zaměřuje na každodenní činnosti, je formou básničky nebo písničky, kterou si s dětmi budete říkat, když si myjí ruce/ čistí zoubky/ oblékájí se. Ve videu a v popisu ukazuji, jak se taková básnička či písnička říká/ zpívá, co se u toho dělá, dostanete ji ode mě graficky zpracovanou, abyste si ji mohli nalepit na potřebné místo a text i obrázek měli před sebou  a zároveň řeknu, co dělat před ní a co potom, aby děti dobře chápaly význam slov. 

Druhá aktivita je zaměřená na slovní zásobu , která však neprobíhá nikdy izolovaně.
Ve videu vám ukazuji, jak efektivně nabírat s dětmi slovní zásobu, a to vždy zasazenou do kontextu.

Další jedna až dvě aktivity jsou zaměřené na hry a různé zábavné aktivity v angličtině, které s dětmi můžete hrát doma nebo venku, a ke kterým nepotřebujete žádné speciální pomůcky. Pro děti 3-6 let najdete také v každém balíčku několikero pracovních listů.

Ukážu třeba také, jak číst anglické knížky, co dělat za výtvarné aktivity nebo kam všude se dá příjemně zařadit angličtina. Součástí každého týdne jsou tipy, kdy a jak aktivity zařazovat. 

Délka kurzu pro děti 3-6 let je normálně tři měsíce, aby si děti zvykly, mohlo se to stát součástí jejich života a stačily se u dětí projevit výsledky. 

 

Ukázka aktivity 3-6 let

Ukázka aktivity 0-3 rokyAle abyste nekupovali zajíce v pytli, nabízím jej na zkoušku na měsíc

(4 týdny = 4 balíčky aktivit) za 500 Kč. 

 

Po úvodním měsíci je možné pokračovat v následném dvouměsíčním kurzu za stejnou cenu,

tedy 500 Kč za měsíc, celkem 1000 Kč( 8 týdnů = 8 balíčků aktivit) 

 

Nebo do toho můžete šlápnout rovnou a pořídit si tříměsíční kurz pro děti 3-6 let (12 týdnů = 12 balíčků aktivit) za zvýhodněnou cenu 1300 Kč.

 

Pro děti 0-3 roky je kurz na měsíc (4 týdny = 4 balíčky aktivit) za 500 Kč. 

Náš startovací týden  pro děti  3-6 let je úterý 
17.1. 2023

Náš startovací týden  pro děti  0-3 let je úterý 17.1. 2023

 

A co na kurz říkají rodiče?

"Báro, moc děkuju. Je to opravdu bomba. Fakt se nám osvědčuje se celý týden vracet pár minutek k tomu samému tématu znovu a znovu. Jak jsou to podobná slovíčka, podobný kontext, tak mám fakt pocit, že to ty děti chytají. Nějaká slovíčka navíc, ale také rytmus té řeči, zvykají si odpovídat v jiné řeči (i když tam často něco zakomolí;-). Některý den se M. zkrátka nechytne, hezky si to odříkáme a jdeme dál. A někdy se chytne a chce mluvit dál anglicky - tak jí podstrčím ty pracovní listy nebo si říkáme jiná slovíčka třeba u vaření. Jsem až překvapená tím efektem. Videa jsou krásná, návodná, laskavá, je to přehledné, kouzelné ve své jednoduchosti. Jsem zvědavá na další týden. Díky a zdravím vás všechny moc! maminka Zuzka"

Pokud si přejete, aby vaše děti angličtina bavila odmalička, tento kurz na anglické aktivity je pro vás ideální. Je velmi praktický a pečlivě připravený. Naše tříletá Natálka se na všechny aktivity každý týden moc těší. Baví jí básničky a pracovní listy, které s radostí vyplňuje. Velmi pozitivně hodnotím i užitečné fráze v každé lekci. A v neposlední řadě chválím lektorku Báru, která vše srozumitelně vysvětluje v krátkých a výstižných videích. Děkuji! maminka Kristýna

Tenhle kurz byl parádní. Kluci (3 a 6) si ho užili každý z trochu jiného soudku. Ten menší sosal jako houba přesně to, co se mu naservírovalo. Ten starší si užíval i přípravu aktivit a sám vymýšlel, co by se ještě dalo dělat. Věřím, že když se najde ten správný moment (u nás během koupání), vznikne příjemná rodinná chvilka s angličtinou. Alespoň nám se to během kurzu povedlo. Díky. maminka Zuzana 

 

Pro lektory

Domů: Text

 

Tak by se dala popsat pirátská bojovka. Děti v ní plní zábavné úkoly, nenásilně procvičí angličtinu, leccos se naučí a odnesou si prima zážitek. 

Děti si tu procvičí počty, barvy, části těla, seznamovací dialogy, zahrají si deskovou hru, naučí se cool loučení nebo jak se v angličtině hraje "kámen, nůžky, papír". Zapojí také jemnou motoriku a logické myšlení. 

Anglická bojovka je určena dětem, co už umí číst a psát a mají nějakou zkušenost s angličtinou. Věkově to je tak od 6 do 11 let, případně i déle. Záleží, jak jsou děti hravé. 

 

A co ty mladší děti nebo co angličtinu tak neovládají nebo vůbec?

Napadlo mě bojovku upravit do české verze, aby byla vhodná pro školkové děti i ty, kteří anglicky ještě neumí nebo to ještě na hry v ní není. Nějaké úkoly jsem upravila, leckteré zcela pozměnila.

 

Obě verze v pdf jsou za 80 Kč.

Pirátská bojovka s angličtinou (i bez) 

Hurá za pokladem! 

Skalnatá pláž
VYMAZLENÝ BALÍČEK AKTIVIT PRO DĚTI DO HODIN ANGLIČTINY

Určeno pro učitele a lektory angličtiny dětí od 1. do 5. třídy

15 témat = 44 aktivit

Ke každému tématu jsou pro vás připraveny různorodé aktivity, které jsou aplikovatelné jak do prezenční výuky i online.
Jsou speciálně dělané pro děti prvního stupně a odrážejí základní témata v angličtině, ale jsou zpracované hravou a neotřelou formou.

Jako bonus najdete i několik videí, jak s materiály pracovat.


U každého tématu najdete instrukce, jak s materiály pracovat.

Cena balíčku: 380 Kč

Workshop Aktivity pro děti do hodin angličtiny

 

Datum:  jaro 2023 

 

Budeme se bavit o tom, jak se děti učí cizím jazykům, jak děti učit, jaká to má specifika a předáme Vám spoustu tipů a triků, aby Vaše hodiny měly šťávu. Také zazní tipy na konkrétní aktivity do hodin a některé si budete moct vyzkoušet rovnou sami na sobě. 

 

Workshop je na cca 90 minut.

 

Cena: 480 Kč 

ŠPANĚLSKÁ LETNÍ VÝZVA

 

Zajímá vás španělština a hispánský svět?

 

Tak to jste tu správně!

 

Zpestřete si léto zajímavými a zábavnými úkoly po dobu 3 týdnů.

 

Těšit se můžete na 21 zábavných a super zajímavých úkolů z oblasti jazyka, kultury i geografie. Můžou vám zabrat 10 minut nebo také hodinu. Záleží na vás, co všechno si z nabízeného vyberete vidět, slyšet, vyzkoušet.

 

Budete si číst zajímavé články, čůrat smíchy u vtipných videí, dozvíte se leccos o gastronomii, když budete chtít, můžete se i opít. Budete mluvit, číst, psát, budete si hrát a u toho se dozvíte spousta o Španělsku a posunete se ve španělštině, ani nebudete vědět jak.

 

Pro koho to je vhodné?

Pro všechny, co mají se španělštinou alespoň malou zkušenost.

 

Jak to funguje?

Každý den přidám do Google Classroom úkol. Podmínkou je mít gmailový účet. 

Jak to vypadá konkrétně?

Podívejte se na tipy úkolů a rovnou si zkuste jeden úkol. 

 

Kdy to je?

18. 7. - 7. 8. 2022

 

Kolik to stojí?

390 Kč

Citrus
ŠP letnívýzva

O mně

Barbora Kalvach_foto.JPG

Jsem lektorka cizích jazyků, nadšenec montessori pedagogiky, kdysi aktivní sportovec a cestovatel, učeň ve své vlastní kuchyni, povoláním marketér, ale teď především máma. Máma, co miluje jazyky a především španělštinu, proto jsem se rozhodla na své děti mluvit španělsky. Co zpočátku vypadalo jako kratochvíle a jakýsi jazykový experiment, se proměnilo v neskutečné jazykové dobrodružství. 

Díky několikaletému provádění pokusů na svých dětech, ale především na sobě sama, jsem nashromáždila různé tipy a triky, jak se dá podporovat cizojazyčný vývoj u dětí, který se opírá o metodu Montessori, a stala se velkým fandou a propagátorem cizojazyčné výchovy bez rodilého mluvčího. 


Tenhle web vznikl, abych tyto zkušenosti a rady předávala dalším rodičům a jejich dětem, pedagogům nebo komukoli, které toto téma zajímá. 


Co bych ještě řekla

Vystudovala jsem marketing a pedagogiku na Univerzitě Karlově, cestovala hodně po světě, absolvovala nejrůznější jazykové a pedagogické kurzy, z nichž nejvíce jsem hrdá na mezinárodní výcvik v Montessori pedagogice pro děti od 3 do 6 let pořádaný AMI (Association Montessori Internacionale založený Marií Montessori).

Kontakt

  • Instagram

Děkujeme za odeslání!

Domů: Contact
bottom of page