top of page

Pro Lektory
 

VYMAZLENÝ BALÍČEK AKTIVIT PRO DĚTI DO HODIN ANGLIČTINY

Určeno pro učitele a lektory angličtiny dětí od 1. do 5. třídy

15 témat = 44 aktivit

S Jitkou Tužovou jsme pro vás ke každému tématu připravily různorodé aktivity, které jsou aplikovatelné jak do prezenční výuky i online.

Jsou speciálně dělané pro děti prvního stupně a odrážejí základní témata v angličtině,
ale jsou zpraco
vané hravou a neotřelou formou.

Jako bonus najdete i několik videí, jak s materiály pracovat.

U každého tématu najdete instrukce, jak s materiály pracovat.

Cena: 380 Kč 

Workshop Aktivity pro děti do hodin angličtiny

 

Datum:  24. 5. od 19.00 hod.

 

S Jitkou Tužovou se s vámi budeme bavit o tom, jak se děti učí cizím jazykům, jak děti učit, jaká to má specifika a předáme Vám spoustu tipů a triků, aby Vaše hodiny měly šťávu. Také zazní tipy na konkrétní aktivity do hodin a některé si budete moct vyzkoušet rovnou sami na sobě. 

 

Workshop je na cca 90 minut.

 

Cena: 480 Kč 

bottom of page